Građevinarstvo

Po prvi put se u izgradnji javnog objekta u Beču koristi reciklirani beton


Godišnje se pri rušenju zgrada generišu velike količine građevinskog i betonskog otpada, od kojih se dio reciklira, ali veći dio završi na odlagalištima. Odgovarajućom obradom ovog materijala nastaje tzv. reciklirani građevni agregat za proizvodnju recikliranog betona, koji se zatim može koristiti u novim građevinama i tako ponovo upotrijebiti.

Izgradnjom objekta za smještaj za oko svojih 250 zaposlenika, bečko komunalno preduzeće „48er“ preuzima vodeću i pionirsku ulogu u kružnoj ekonomiji i zaštiti klime. Novi javni objekat će pored upotrebe recikliranog betona imati i zelena fasadu, fotonaponske sisteme, ekološko opskrbljivanje toplom vodom i stanice za punjenje električnih vozila.

Gradski vijećnik za klimu, Jürgen Czernohorszky, je izjavio kako je ovo prvi put da se u izgradnji javne zgrade u Beču koristi reciklirani beton, te da za cilj ima dugoročno poticanje upotrebe resursno štedljivog građevinskog materijala. Njegovom upotrebom se štede primarne sirovine, skraćuju se transportni putevi i odlaže se manje materijala – što sveukupno smanjuje prouzrokovane emisije.

Korištenjem recikliranog betona se želi pokazati da je on jednako dobar kao konvencionalni beton, odnosno izvrsna zamjena za njega. U idealnom slučaju, građevinski otpad i otpadni beton će se obrađivati u Beču i okolini, te ponovo koristiti.

S obzirom na to da je ovo prvi objekat te vrste u Beču, biti će i proveden nadzor od strane službe za ispitivanje i recikliranje. Rezultati ovih ispitivanja će poslužiti kao osnova za korištenje recikliranog betona u budućnosti.