Turizam i ekologija

Inicijativa Grada Beča smanjuje otpad prouzrokovan jednokratnim posudama za hranu i piće


U Beču se koristi preko 100 miliona jednokratnih posuda za hranu i piće kao što su čaše za to-go kafe i hrana „za ponijeti“, što je otprilike 1.700 tona prouzrokovanog otpada. Stoga inicijativa Grada Beča za smanjenje otpada radi na upotrebi višekratnih posuda.

Jednokratna ambalaža zahtijeva puno energije i resursa za proizvodnju, a ima relativno kratak vijek trajanja. Upravo u gradu poput Beča, gdje je gustoća supermarketa i restorana visoka, višekratni sistemi su idealni za izbjegavanje otpada od ambalaže.

Cilj nove platforme za dijalog pod nazivom „Višekratne posude za ponijeti“ jeste susret gastronomije i firmi za dostavljanje hrane sa proizvođačima višekratnih ambalaža kako bi izradili zajednička rješenja od kojih mogu profitirati svi, uključujući okoliš.

U sklopu ove inicijative je već provedeno par projekata, kao na primjer restorani Erste Bank koji isključivo koriste višekratne posude za hranu i piće. To je samo jedan dio od 12.390 višekratnih posuda koje se koriste od početka inicijative. Odjel za zaštitu okoliša Grada Beča je također uveo naljepnice za označavanje lokala koji koriste ove višekratne posude, kako bi građane i građanke lakše informirali o tome da mogu ponijeti svoje višekratne posude.

Dijalog o inicijativi za upotrebu višekratnih posuda će se nastaviti na jesen u sklopu radionica o cirkularnoj ekonomiji.