BiH

Poziv preduzećima i preduzetnicima za učešće u programu „Erasmus za mlade preduzetnike“

Kroz međunarodnu saradnju lakše do novih kontakata i tržišta EU Eda – Agencija za razvoj preduzeća je objavila javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika iz BiH u programu Evropske unije „Erasmus za mlade preduzetnike“. Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima i preduzetnicima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa...