Energetika

Nauka u praksi: Doprinos stabilnosti elektroenergetskog sistema

Svjetska naučna elita u oblasti elektroenergetike, a među njima i pojedinci iz Bosne i Hercegovine, ne odustaje od traženja uzroka svih mogućih poremećaja u elektroenergetskom sistemu kako bi unaprijedili njegovu sigurnost i stabilnost što je jedan od prevashodnih ciljeva. Značajan doprinos tome dala je i magistrica Maja Muftić Dedović koja je minulog utorka na Elektrotehničkom...